Εκπαίδευση Καθ. Πληροφορικής Εσπερινών Σχολών για εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση με Moodle

Εκπαίδευση Καθ. Πληροφορικής Εσπερινών Σχολών για εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση με Moodle

Η Σειρά των Μαθημάτων Εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί  για τους Καθηγητές Πληροφορικής  των Εσπερινών Σχολών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η Σειρά Μαθημάτων με εγγραφή χρηστών, στοχεύει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης  μέσω του συστήματος διαχείρισης μάθησης (Learning Management System) ανοικτού κώδικα (Open Source) της πλατφόρμας MOODLE.  Ο μαθησιακός σχεδιασμός των μαθημάτων βασίζεται στο μεκτό μοντέλο μάθησης (Blended Learning) με μικρό αριθμό διαζώσης συναντήσεων (F2F ), σύγγχρονων διαδιδυκτιακών συναντήσεων και ασύγχρονων μαθημάτων. 

Σχεδίαση και Υλοποίηση Σειράς Μαθημάτων: 

Αναστασία Οικονόμου, Θεοδώρα Κακουρή

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ΑΞΙΚ

Σκοπός:  Οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις ΤΠΕ και την αξία ενσωμάτωσής τους στη μαθησιακή διαδικασία

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες να:

  • διαμορφώσουν άποψη και φιλοσοφία για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
  • γνωρίσουν τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μάθηση
  • εισηγηθούν τρόπους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών τους μέσα από μαθησιακό σχεδιασμό

Eκπαίδευση Ομογενών

Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και την ενότητα της επιμόρφωσης ομογενών. Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα δημοσιοποιούνται οι δραστηριότητες του προγράμματος, ειδικά για τις ενότητες της τεχνολογίας. Επιπλέον θα μπορούν να αναπτύσσονται συζητήσεις, σχόλια και προτάσεις για το πρόγραμμα

Preparing Teachers to Teach With ICT - Design Practice (Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation)

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) συμμετέχει σε ευρωπαϊκό έργο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1/10/2009 – 29/9/2011) με θέμα το Σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (www.design‐practice.org), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci. Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci στοχεύει στη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και καινοτομίας μεταξύ των εταίρων των έργων.

Πλατφόρμα Elluminate

Το Elluminate είναι μια πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επιτρέπει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μιας ομάδας ατόμων, με δυνατότητα μοιράσματος εφαρμογών, χρήσης κοινής επιφάνειας εργασίας (whiteboard), κάμερας, ήχου, καθώς και κειμένου. Υποστηρίζει εισαγωγή αρχείων παρουσιάσεων ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί παρουσίαση σε απομακρυσμένο ακροατήριο.

Χρήση διαδραστικού πίνακα 2014-2015

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη Μαθησιακή Διαδικασία

Στο σεμινάριο αυτό θα γνωρίσουμε το διαδραστικό πίνακα ως εργαλείο, πρακτικές ενσωμάτωσής του στη μαθησιακή διαδικασία σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και εισηγήσεις για την αξιοποίησή του.

Στόχοι:

  • να γνωρίσουμε το εργαλείο και πώς αναπτύχθηκε
  • να γνωρίσουμε τρόπους ενσωμάτωσής του στη διδασκαλία
  • να αντιληφθούμε τις δυνατότητες και περιορισμούς του εργαλείου