Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Καθηγητές Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, οι οποίοι/οποίες διδάσκουν στις Εσπερινές Σχολές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Έχει σκοπό οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και το διαδικτυακό περιβάλλον διαχείρισης μάθησης (Learning Management System) ανοικτού κώδικα (Open Source) της πλατφόρμας MOODLE , με απώτερη επιδίωξη τον σχεδιασμό διαδικτυακών μαθημάτων στο περιβάλλον αυτό, βάσει του Αναλυτικού Προγράμματος Πληροφορικής των Εσπερινών Σχολών και την προσφορά των διαδικτυακών μαθημάτων στους μαθητές αυτών.

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει 30 ώρες σε περίοδο 6-8 εβδομάδων και η εκπαίδευση θα γίνει τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά (Blended Learning). Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθούν δύο (2) δια ζώσης συναντήσεις διάρκειας πέντε (5) ωρών η κάθε μία στους χώρους του Π.Ι.Κ., δύο (2) διαδικτυακές συναντήσεις διάρκειας δύο (2) ωρών και θα προσφέρεται υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως δραστηριοτήτων στο διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης του Π.Ι.Κ. (elearn.pi.ac.cy).

Σχεδιασμός και Υλοποίηση:  
Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Θεοδώρα Κακουρή, Καθηγήτρια Πληροφορικής, αποσπασμένη  στον Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ΑΞΙΚ

Σκοπός:  Οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις ΤΠΕ και την αξία ενσωμάτωσής τους στη μαθησιακή διαδικασία

Στόχοι:

Οι συμμετέχοντες να:

  • διαμορφώσουν άποψη και φιλοσοφία για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία
  • γνωρίσουν τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μάθηση
  • εισηγηθούν τρόπους ενσωμάτωσης των ΤΠΕ για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών τους μέσα από μαθησιακό σχεδιασμό

Eκπαίδευση Ομογενών

Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και την ενότητα της επιμόρφωσης ομογενών. Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα δημοσιοποιούνται οι δραστηριότητες του προγράμματος, ειδικά για τις ενότητες της τεχνολογίας. Επιπλέον θα μπορούν να αναπτύσσονται συζητήσεις, σχόλια και προτάσεις για το πρόγραμμα

Preparing Teachers to Teach With ICT - Design Practice (Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation)

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) συμμετέχει σε ευρωπαϊκό έργο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (1/10/2009 – 29/9/2011) με θέμα το Σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (www.design‐practice.org), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci. Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci στοχεύει στη μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης και καινοτομίας μεταξύ των εταίρων των έργων.

Πλατφόρμα Elluminate

Το Elluminate είναι μια πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Επιτρέπει την άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ μιας ομάδας ατόμων, με δυνατότητα μοιράσματος εφαρμογών, χρήσης κοινής επιφάνειας εργασίας (whiteboard), κάμερας, ήχου, καθώς και κειμένου. Υποστηρίζει εισαγωγή αρχείων παρουσιάσεων ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί παρουσίαση σε απομακρυσμένο ακροατήριο.

Χρήση διαδραστικού πίνακα 2014-2015

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη Μαθησιακή Διαδικασία

Στο σεμινάριο αυτό θα γνωρίσουμε το διαδραστικό πίνακα ως εργαλείο, πρακτικές ενσωμάτωσής του στη μαθησιακή διαδικασία σε χώρες του εξωτερικού, καθώς και εισηγήσεις για την αξιοποίησή του.

Στόχοι:

  • να γνωρίσουμε το εργαλείο και πώς αναπτύχθηκε
  • να γνωρίσουμε τρόπους ενσωμάτωσής του στη διδασκαλία
  • να αντιληφθούμε τις δυνατότητες και περιορισμούς του εργαλείου