Γενική Ομάδα του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία αυτή της έρευνας δράσης. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα δράση εστιάζει σε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στο σχολείο και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε στόχο την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών στις καθηµερινές προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, η έρευνα δράση επιδιώκει στο να εκπληρώσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για εποικοδοµητική έρευνα µε άµεσα αποτελέσµατα στην καθηµερινότητά τους.

Η πιλοτική εφαρμογή για την σχολική χρονιά 2015 – 2016 θα εφαρμοστεί σε 20 σχολεία (14 Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης και 6 Μέσης Εκπαίδευσης)

Ομάδα 1 - Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία αυτή της έρευνας δράσης. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα δράση εστιάζει σε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στο σχολείο και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε στόχο την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών στις καθηµερινές προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, η έρευνα δράση επιδιώκει στο να εκπληρώσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για εποικοδοµητική έρευνα µε άµεσα αποτελέσµατα στην καθηµερινότητά τους.

Η πιλοτική εφαρμογή για την σχολική χρονιά 2015 – 2016 θα εφαρμοστεί σε 20 σχολεία (14 Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης και 6 Μέσης Εκπαίδευσης)

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΥΕΜ

Η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης στηρίζεται σε συγκεκριμένη ερευνητική μεθοδολογία αυτή της έρευνας δράσης. Η αξία της έγκειται στο γεγονός ότι η έρευνα δράση εστιάζει σε πρακτικά ζητήµατα που αφορούν στο σχολείο και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, µε στόχο την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών στις καθηµερινές προκλήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον, η έρευνα δράση επιδιώκει στο να εκπληρώσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για εποικοδοµητική έρευνα µε άµεσα αποτελέσµατα στην καθηµερινότητά τους.

Η πιλοτική εφαρμογή για την σχολική χρονιά 2015 – 2016 θα εφαρμοστεί σε 20 σχολεία (14 Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης και 6 Μέσης Εκπαίδευσης)