Απώτερος στόχος του Τομέα Επιμόρφωσης είναι η ενίσχυση και στήριξη των σχολικών μονάδων μέσα από την επιμόρφωση και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης.