Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν δραστηριότητες για την αποτελεσματική διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα το σεμινάριο έχει ως στόχο τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών από τις ενότητες περιεχομένου: «Αριθμοί – Πράξεις», «Άλγεβρα», «Στατιστική και Πιθανότητες», «Γεωμετρία» και «Μέτρηση», και τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών όπως εφάρμοσαν τις δραστηριότητες στη σχολική τους μονάδα.

Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο μάθημα των Αγγλικών μέσα από πρακτικές ποιοτικής διδασκαλίας - 1ος Στόχος σχολικής χρονιάς

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της ειδικότητας των Αγγλικών και στοχεύει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσα από πρακτικές και σενάρια διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη. Το σεμινάριο έχει τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου και θα συνδυαστεί με πρωινή επιμόρφωση σε σχολική βάση.

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση 2011-12

Θέμα: Αξιοποίηση πλατφόρμας Moodle στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση 2011-12

Στόχος: της χρήσης της πλατφόρμας Moodle  στο  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση 2011-12 είναι η συνεχής στήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ελληνικά σε αλλόγλωσσους μαθητές μέσω της ένταξής τους σε μια διαδικτυακή κοινότητα. Βασικές δράσεις που θα προωθηθούν μέσω της πλατφόρμας είναι η παρουσίαση καλών πρακτικών, η επικοινωνία και συζήτηση ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις σχολικές μονάδες και η ανταλλαγή υλικού και δραστηριοτήτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΝΤΟΡΩΝ /ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

To Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης προσφέρεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και απευθύνεται στους Νεοεισερχομένους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Κεντρικός άξονας του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η προετοιμασία των Νεοεισερχομένων στην Εκπαίδευση με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζουν οι εθελοντές Μέντορες. Οι Μέντορες οι οποίοι επιμορφώνονται στα πλαίσια του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης προσφέρουν μεντορικό έργο σε Νεοεισερχομένους στις σχολικές μονάδες που εργάζονται.