Κοινότητα μάθησης εκπαιδευτικών θεολόγων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει προωθήσει τη σύσταση εθελοντικών ομάδων εκπαιδευτικών για την ετοιμασία σύγχρονου διδακτικού υλικού που να βασίζεται στους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας. Οι Θεολόγοι εκπαιδευτικοί έχουν ανταποκριθεί πρόθυμα στο κάλεσμα και εργάζονται στην δημιουργία βοηθητικού διδακτικού υλικού που αφορά κυρίως στην ύλη της Α΄ Λυκείου. Η αύξηση των μελών της ομάδας αλλά και το μέγεθος των αρχείων, δημιούργησαν την ανάγκη για έναν γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο ανταλλαγής του υλικού που ετοιμάζεται για ανατροφοδότηση και ανταλλαγή απόψεων πριν από την ανάρτηση. Το Moodle κρίθηκε ως το καταλληλότερο μέσο για το σκοπό αυτό. Επεκτείνοντας την χρήση της πλατφόρμας, στοχεύουμε στην καταχώριση άρθρων και ερευνών που αφορούν στο περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών και την θεολογία ευρύτερα, ώστε στο μέλλον να γίνει ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο αναφοράς για εμπλουτισμό και ανταλλαγή ιδεών.