Ενίσχυση Ελληνομάθειας και Πολυγλωσσίας


Χρηματοδότες Έργου

Το παρόν επιμορφωτικό υλικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση   δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για ενίσχυση ελληνομάθειας και πολυγλωσσίας  του έργου με τίτλο «Μέτρα για βελτίωση της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ένταξης παιδιών τρίτων χωρών στην Κύπρο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και την Κυπριακή Δημοκρατία

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (με αλφαβητική σειρά)


Άννα Ζαπίτη, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Δέσπω Κυπριανού, Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Χριστίνα Παπασολομώντος, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου, Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Θεματική Ενότητα 1: Διαχείριση κοινωνικοπολιτισμικής ετερότητας στο σχολείο, Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Θεματική Ενότητα 2: Πολυγλωσσία, Λύδια Μίτιτς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεματική Ενότητα 3: Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα Ι, Μαρία Μητσιάκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θεματική Ενότητα 4: Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα ΙΙ, Μαρία Μητσιάκη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

H δημιουργία των πακέτων χρήσης μαθησιακού περιεχομένου SCORM (Shareable Content Object Reference Model) έγινε από την 

Hypermedia Interactive Services Ltd
3, Roupel Street, 1105 Nicosia, Cyprus
 Δάφνη Δημητριάδου
Mobile: +357 99686072

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

2017-2018