Ενδυναμώνοντας τις μελλοντικές γενιές στην Κύπρο

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οργανώνει για δεύτερη χρονιά το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τις μελλοντικές γενιές στην Κύπρο», με την επιχορήγηση του THE STEFANOU FOUNDATION CYPRUS.  Το πρόγραμμα θα προσφερθεί σε 30 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε Γυμνάσια.

Το πρόγραμμα θα προσφέρουν εκπαιδευτές του παγκόσμιου μη κυβερνητικού οργανισμού «Partners for Youth Empowerment», που διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτές νέων ατόμων ανά το παγκόσμιο. Στόχος του οργανισμού είναι η διάχυση πρακτικών που αυξάνουν την αυτοπεποίθηση, τα κίνητρα και τις ηγετικές ικανότητες των νέων. Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί και αξιολογηθεί με επιτυχία σε οκτώ χώρες, ενώ αξιοποιείται από χιλιάδες επαγγελματίες.

 Λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της Κύπρου, το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης δίνει έμφαση στην κοινωνική καινοτομία, παρέχοντας εργαλεία στους εκπαιδευτικούς ώστε να προσφέρουν δημιουργικές, ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες στα νέα άτομα, βοηθώντας τα να επιτύχουν σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει ως στόχους:

α) την παροχή προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης σε εκπαιδευτικούς, ώστε να είναι σε θέση να ενεργοποιούν αποτελεσματικά τα νέα άτομα και να αναπτύσσουν ζωτικές δεξιότητες για επιτυχία

β) τη διάχυση παγκόσμιων καλών πρακτικών και καινοτομιών στην ανάπτυξη των νέων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο της Κύπρου

γ) τον εντοπισμό αναγκών και λύσεων που θα στηρίξουν τα νέα άτομα στην Κύπρο

δ) την καθιέρωση μιας βάσης για ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τους νέους η οποία μπορεί να επεκταθεί σε κατοπινά στάδια.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης θα διεκπεραιωθεί σε τρία στάδια:

Στις 10 - 11 Νοεμβρίου 2016 από τις 8:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξαχθεί το πρώτο διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, με τίτλο «Δημιουργική τάξη».

Στο εισαγωγικό αυτό σεμινάριο θα δοθεί έμφαση σε τεχνικές οργάνωσης της ομάδας στην τάξη και αναζωογονητικής μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιούν πρακτικές από τις τέχνες (π.χ. αφήγηση, ποίηση, δημιουργική γραφή, θέατρο, μουσική, χορός, εικαστικές τέχνες), ώστε να δημιουργούν ιδανικά μαθησιακά περιβάλλοντα και να διδάσκουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες.

Στους εκπαιδευτικούς θα δοθεί υλικό για εφαρμογή στις τάξεις που διδάσκουν. Την εφαρμογή θα υποστηρίξουν λειτουργοί του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2017, από τις 12:30 μέχρι τις 14:00,  θα διεξαχθεί η ενδιάμεση συνάντηση των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα,  στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, στη Λευκωσία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται για ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, διευκολύνοντας τα εξής:

α) την ανταλλαγή εμπειριών των εκπαιδευτικών από τη μέχρι στιγμής πορεία υλοποίησης των τεχνικών και δραστηριοτήτων που εφαρμόστηκαν στο σεμινάριο που παρακολούθησαν τον Νοέμβριο, και

 β) την ανατροφοδότηση σε σχέση με την αξιοποίηση της ειδικής  σελίδας στην πλατφόρμα Moodle (http://elearn.pi.ac.cy/moodle3/course/view.php?id=61), που έχει δημιουργήσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στην οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδεύτριες που λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα.


Στις 4 και 5 Μαΐου 2017, από τις 8:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξαχθεί το δεύτερο διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία, με τίτλο «Ο διευκολυντής εκπαιδευτικός».

 

Στηριζόμενο στις δεξιότητες του πρώτου σεμιναρίου, το σεμινάριο θα ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών σε θέματα διευκόλυνσης (facilitation skills), όπως βαθιά ακρόαση, παρουσίαση, επικοινωνία και σχεδιασμός προγράμματος. Απώτερος στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί  είναι σε θέση να στηρίζουν τη δημιουργικότητα και την κοινωνική και συναισθηματική μάθηση των νέων ατόμων.

 

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στα αγγλικά ενώ το υλικό για εφαρμογή που θα δοθεί στους/στις εκπαιδευτικούς θα είναι στα ελληνικά. Η συμμετοχή σε όλα τα στάδια του προγράμματος είναι υποχρεωτική.