ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο ιστοχώρος αποσκοπεί στη δημιουργία κοινότητας Επαγγελματικής Μάθησης για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικών Μέσης και Τεχνικής/Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ανταλάσσουν απόψεις και να μοιράζονται τις διδακτικές τους εμπειρίες, μαθήματα, υλικό κ.ά. που αφορούν στο μάθημα Αγγλλικών.